Việc làm tại Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Trưởng phòng HCNS

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  21/07/2021

Mức lương: 10-12tr/ tháng

Tuyển thiết kế in ấn

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  21/07/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Quản lý nhà hàng

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  28/06/2021

Mức lương: 8 triệu - 12 triệu

Tuyển Chuyên viên Cung ứng

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  28/06/2021

Mức lương: 10 triệu - 12 triệu

Tuyển Chuyên viên Digital Marketing

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  28/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Thủ kho

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  28/06/2021

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Tuyển Chuyên viên Công nghệ thông tin

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  28/06/2021

Mức lương: 8 triệu - 10 triệu

Tuyển giám sát bếp

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  23/06/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên thị trường

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  04/06/2021

Mức lương: 7 - 15 triệu

Tuyển giám sát bếp hệ thống

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  31/05/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển giáo viên hướng dẫn toán trí tuệ

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  05/05/2021

Mức lương: Từ 4 triệu trở lên

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  05/05/2021

Mức lương: 12 - 25 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh BĐS

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  20/04/2021

Mức lương: 10 triệu

Tuyển chuyên viên tư vấn BĐS

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  14/04/2021

Mức lương: 5 - 30 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  27/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên Marketing

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  25/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Quản Lý Nhà Hàng

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  25/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển Chuyên Viên Pháp Chế

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  16/03/2021

Mức lương: 8 - 12 triệu

Tuyển Chuyên Viên Digital Marketing

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  16/03/2021

Mức lương: 8 - 12 triệu

Tuyển chuyên viên đào tạo

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  16/03/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển quản lý nhà hàng

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  16/03/2021

Mức lương: 10 - 12 triệu

Tuyển kế toán bán hàng

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  27/02/2021

Mức lương: Thỏa thuận

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  24/02/2021

Mức lương: 6.5 triệu

Tuyển nhân viên tư vấn

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  28/01/2021

Mức lương: 6 - 8 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  19/01/2021

Mức lương: 6 - 10 triệu

Tuyển trưởng phòng kinh doanh

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  21/12/2020

Mức lương: 6-20 triệu

Tuyển nhân viên kinh doanh

 Quận Hải Châu - Đà Nẵng

  03/11/2020

Mức lương: Thỏa thuận

1 2 3 4 5  Next