Thông tin nhà tuyển dụng

centre-hotel
Tên công ty:
Centre Hotel
Địa chỉ:
18-20 Phạm Phú Thứ, Hải Châu I, Hải Châu, Đà Nẵng

Có tất cả 4 tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên bảo trì/ kỹ thuật

  Thỏa thuận

  17/06/2022

Tuyển nhân viên lễ tân ca đêm

  Thỏa thuận

  17/06/2022

Tuyển nhân Viên Buồng phòng

  Thỏa thuận

  17/06/2022

Tuyển nhân viên Bellman

  Thỏa thuận

  17/06/2022