Thông tin nhà tuyển dụng

anquang
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT AN QUẢNG
Địa chỉ:
295 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng

Có tất cả 1 tin tuyển dụng

Tuyển kế toán bán hàng

  Thỏa thuận

  23/04/2022