Thông tin nhà tuyển dụng

ThuHang00
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DU LỊCH NAM THÀNH ĐẠT
Địa chỉ:
Thành phố Đà Nẵng

Có tất cả 1 tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng

  Thỏa thuận

  03/03/2023