Thông tin ứng viên


Phan Thị Ngọc Hà

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Số 8, Cồn Dầu 8, Hoà Xuân, Đà Nẵng - Sinh ngày: 03/06/2024
 Lượt xem: 16  Cập nhật ngày: 03/06/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Làm việc văn phòng

Kỹ sư

Trên 5 năm

Xây dựng
Lập dự án, thẩm định dự án, bóc tách khối lượng, lập dự toán, lập hồ sơ dự thầu, thanh quyết toán với chủ đầu tư, theo dõi, quản lý nhân công, vật tư xây dựng tại công trình.

Tổng Công Ty CP Xây dựng Điện Việt Nam
( 03/06/2024 - 31/01/2025 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Xây dựng

Từ 11.000.000 - đến 18.000.000

Lập, thẩm định dự ăn đầu tư, bóc tách khối lượng , lập dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, nghiệm thu thanh quyết toán với chủ đầu tư, các công việc văn phòng khác...

Gợi ý ứng viên tương tự