Thông tin ứng viên


Trương Phương Hạnh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 05/01/2001
 Lượt xem: 28  Cập nhật ngày: 24/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Điều hành tour

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Du lịch, khách sạn

Từ 5.000.000 - đến 10.000.000

Làm việc nhóm
Tư duy, sáng tạo

Gợi ý ứng viên tương tự