Thông tin ứng viên


NGUYỄN HUỲNH HẠ THY

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 03/06/2001
 Lượt xem: 295  Cập nhật ngày: 09/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

1 năm
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Hành chính văn phòng

Từ 5.000.000 - đến 7.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự