Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Ba

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 12/02/1992
 Lượt xem: 86  Cập nhật ngày: 08/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Giao hàng

Trung học

5 năm

Vận chuyển, giao nhận

Giao hàng tiết kiệm
( 08/05/2024 - 08/05/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Vận chuyển, giao nhận

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự