Thông tin ứng viên


Võ Thị Thủy Tiên

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
k215/44, Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng - Sinh ngày: 21/12/1998
 Lượt xem: 104  Cập nhật ngày: 04/05/2024
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Tư vấn và chăm sóc khách hàng

Đại học

2 năm

Y tế - Dược phẩm
Tư vấn và chăm sóc khách hàng
Quản lí xuất nhập thuốc
Kiểm tra date, số lô

Nhà thuốc Khải Hoàng
( 01/02/2022 - 30/04/2024 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Y tế - Dược phẩm

Từ 7.000.000 - đến 15.000.000

Khai thác thông tin của khách hàng phục vụ cho công việc
Tư vấn-chăm sóc khách hàng
Quản lí hàng hóa trong nhà thuốc
Thưc hiện theo các quy tắc, quy định của nhà thuốc

Gợi ý ứng viên tương tự