Thông tin ứng viên


Nguyễn Bùi Tuấn Cường

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 24/10/1999
 Lượt xem: 100  Cập nhật ngày: 08/12/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư Điện

Đại học

1 năm

Kinh doanh, bán hàng

Trung tâm bán lẻ Viettel Store
( 01/04/2023 - 01/09/2023 )

Nhân viên

Kỹ sư

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Điện, điện công nghiệp

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự