Thông tin ứng viên


Phan Thanh Huy

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 21/09/1998
 Lượt xem: 80  Cập nhật ngày: 08/12/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Thiết kế kiến trúc


Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Kiến trúc

Từ 1.000.000 - đến 1.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự