Thông tin ứng viên


Lê Tự Anh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 05/12/2023
 Lượt xem: 57  Cập nhật ngày: 06/12/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư quản lý dự án.

Đại học

Trên 5 năm
Kỹ sư

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Điện, điện công nghiệp

Từ 12.000.000 - đến 15.000.000

Lập hồ sơ thiết kế đường dây và TBA dưới 35kV bao gồm : Khảo sát , lên khối lượng, tổng mức cho dự án
Làm khối lượng nghiệm thu, hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình.

Gợi ý ứng viên tương tự