Thông tin ứng viên


TRAN VU LINH

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 18/04/1994
 Lượt xem: 62  Cập nhật ngày: 03/12/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư xây dựng

Đại học

5 năm
Kỹ sư

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Xây dựng

Từ 9.000.000 - đến 12.000.000

kxy sư xây dựng, thiết kế, qs, qc, vẽ shopdrawwing

Gợi ý ứng viên tương tự