Thông tin ứng viên


Cao Thanh Quốc Huy

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 22/10/1999
 Lượt xem: 57  Cập nhật ngày: 30/10/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân Viên

Đại học

2 năm

Ngành nghề khác

Công Ty TNHH Trường Hải
( 22/08/2022 - 14/06/2023 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Ngành nghề khác

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự