Thông tin ứng viên


Tạ Minh Hiến

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
56/23 Lê Đình Dương - Sinh ngày: 09/09/1981
 Lượt xem: 120  Cập nhật ngày: 26/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Điều hành tour du lịch

Đại học

Trên 5 năm

Du lịch, khách sạn
Sales đoàn và điều hành tour du lịch.

Công ty TNHH liên hợp vận tải và du lịch VITRACO
( 01/04/2022 - 01/07/2023 )

Phó phòng

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Du lịch, khách sạn

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Hành nghề hướng dẫn viên du lịch nội địa. Là sales và điều hành tour du lịch tại công ty TNHH liên hợp vận tải VITRACO

Gợi ý ứng viên tương tự