Thông tin ứng viên


Nguyễn Văn Sỹ

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
ĐIện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam - Sinh ngày: 16/03/2000
 Lượt xem: 88  Cập nhật ngày: 04/09/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV - Nguyễn Văn Sỹ - Nhân viên kỹ thuật

Đại học

1 năm
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Điện tử

Từ 7.000.000 - đến 9.000.000

Hàn, đo và sửa chữa:
- Biết cách đo kiểm tra và thay thế linh
kiện phù hợp.
- Đã sửa chữa qua một số thiết bị như
Amply, bếp từ, nguồn xung, loa, quạt,.....

Gợi ý ứng viên tương tự