Thông tin ứng viên


NGUYỄN PHƯƠNG HUY

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 01/04/1994
 Lượt xem: 99  Cập nhật ngày: 26/08/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kiến trúc sư

Đại học

5 năm
Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Kiến trúc

Từ 15.000.000 - đến 20.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự