Thông tin ứng viên


Trần Thị Vu Lan

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 19/07/2023
 Lượt xem: 109  Cập nhật ngày: 19/07/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Hành Chính Văn Phòng

Đại học

Trên 5 năm

Hành chính văn phòng
_Tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu sử dụng lao động của cấp trên
¬¬_ Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty
_Quản lý chấm công toàn bộ CBNV
_ Làm các thủ tục báo tăng, giảm BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên
_Theo dõi các phúc lợi của CBNV công ty: cơm trưa, đồng phục,…
_ Quản lý các công việc hành chính của công ty

Công Ty CPDV Và XD Địa Ốc I-Smart Land
( 01/01/2017 - 30/06/2023 )

Chọn cấp bậc mong muốn

Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Hành chính văn phòng

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Thành thạo các công việc công văn, giấy tờ, tuyển dụng nên xử lý công việc hành chính, nhân sự diễn ra dễ dàng

Gợi ý ứng viên tương tự