Thông tin ứng viên


LÊ VÂN TRINH

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 01/10/1992
 Lượt xem: 88  Cập nhật ngày: 05/07/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


kiển trúc

Đại học

1 năm
Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Kiến trúc

Từ 8.000.000 - đến 18.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự