Thông tin ứng viên


Nguyễn Hữu Truyền

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 25/07/2003
 Lượt xem: 135  Cập nhật ngày: 15/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên bảo trì

Cao đẳng

1 năm
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Điện, điện công nghiệp

Từ 7.000.000 - đến 15.000.000

Có hiểu biết qua chương trình học, được tiếp cận máy móc hiện đại, sửa chữa bảo trì

Gợi ý ứng viên tương tự