Thông tin ứng viên


Dương Phạm Thảo Nguyên

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
- Sinh ngày: 02/10/1998
 Lượt xem: 137  Cập nhật ngày: 15/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


IT Helpdesk

Cao đẳng

1 năm

Điện tử

Công Ty TNHH Tiki
( 01/12/2021 - 31/12/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Marketing, tư vấn

Từ 8.000.000 - đến 15.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự