Thông tin ứng viên


Trần Thị Diệu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 20/02/1992
 Lượt xem: 126  Cập nhật ngày: 12/03/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính- Admin- Analyst

Đại học

Trên 5 năm
Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Hành chính văn phòng

Từ 8.000.000 - đến 12.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự