Thông tin ứng viên


NGUYỄN TIẾN THÀNH

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 15/08/1992
 Lượt xem: 32  Cập nhật ngày: 28/02/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kinh doanh, Marketing, Event ngành du lịch

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
►Thực hiện các công tác trợ lý và tham mưu cho lãnh đạo hoạt động nhân sự, pháp lý,
tài chính, công nghệ thông tin, an ninh, ngoại giao, phát triển dự án và đầu tư hạ tầng
► Triển khai hoạt động truyền thông, marketỉng và tổ chức sự kiện cấp Vùng
► Triển khai xây dựng và phát triển văn hóa cấp Vùng
► Triển khai nghiên cứu và phát triển sản phám (R&D) tại các dự án của tập đoàn
► Triển khai hoạt động nghệ thuật và sáng tạo (ABC) tại các dự án của tập đoàn
► Quản lý, duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
► Quan hệ chính quyền và công chúng đé thúc đẩy hiệu quả hệ sinh thái của Tập đoàn

Tập đoàn Sun Group
( 02/02/2019 - 28/02/2023 )

Cố vấn, giám sát

Phó giám đốc, phó tổng giám đốc

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Quản lý điều hành

Từ 25.000.000 - đến 30.000.000

- Ms Office và Ms Project
- Truyền thông mạng xã hội
- Brand và chiến lược Marketing
- Dịch vụ khách hàng
- Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
- Tổ chức sự kiện
......

Gợi ý ứng viên tương tự