Thông tin ứng viên


Hoàng Việt Trung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
249 Bùi Trang Chước - Sinh ngày: 08/06/2002
 Lượt xem: 41  Cập nhật ngày: 10/02/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Graphic Designer

Cao đẳng

1 năm

Công nghệ thông tin
Thực tập sinh mảng POD

OBOX DESIGNS
( 07/07/2022 - 20/10/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
kỹ năng sáng tạo
kỹ năng lắng nghe

Gợi ý ứng viên tương tự