Thông tin ứng viên


Trần Duy Khoa

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Châu - Sinh ngày: 25/08/1990
 Lượt xem: 43  Cập nhật ngày: 02/02/2023
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán
Tập hợp chứng từ hoá đơn, sổ phụ ngân hàng nhập liệu sắp xếp lưu trữ, lên bản kê file VAT
theo dõi xuất nhập tồn kho, công nợ mua vào bán ra. Lên tờ khai báo cáo thuế báo cáo tình hình sửa dụng hoá đơn

Cty TNHH Đại Lý Thuế Bắc Trưng Nam
( 01/04/2018 - 01/10/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Kế toán, kiểm toán

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

- Biết sử dụng khá tốt phần mềm Excel, work
- Sắp xếp lưu trữ hoá đơn chứng từ, sổ phu ngân hàng, nhập liệu lên bản kê
- Théo dõi xuất nhập tồn kho nguyên vật liệu, công nợ mua vào bán ra
- Sử dụng phần mềm Htkk lên tờ khai báo cáo thuế báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo thu nhập cá nhân

Ngoài ra: kỹ năng lái xe ô tô B2


Gợi ý ứng viên tương tự