Thông tin ứng viên


Hồ Quốc Khanh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 01/08/1994
 Lượt xem: 51  Cập nhật ngày: 22/12/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Tư Vấn Tài chính

Cao đẳng

1 năm
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Ngân hàng, tài chính

Từ 7.000.000 - đến 30.000.000

- Phân tích kỹ thuật về biểu đồ,
- Giao tiếp.
- Làm việc nhóm.
- Tìm hiểu về thị trường tài chính trong và ngoài nước.

Gợi ý ứng viên tương tự