Thông tin ứng viên


võ công đức

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 17/11/1997
 Lượt xem: 12  Cập nhật ngày: 22/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


lái xe


Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Du lịch, khách sạn

Từ 1.000.000 - đến 1.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự