Thông tin ứng viên


Lê Tuân Phương

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 08/07/1974
 Lượt xem: 81  Cập nhật ngày: 19/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


quản lý điều hành

Đại học

Trên 5 năm

Du lịch, khách sạn
Set up , vận hành và  đào tạo
điều hành toàn bộ hoạt động bộ phận Ressort
Huấn luyện và đào tạo kỹ năng nhân viên, xây dựng SOP  theo tjieeu chuẩn 4 sao.
THam mưu cho TGĐ doanh Nghiệp về kế hoạch doanh thu, hoạt động từng quý, từng năm

pu luong retreat
( 19/11/2018 - 19/11/2020 )

Giám đốc, tổng giám đốc

Phó giám đốc, phó tổng giám đốc

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Du lịch, khách sạn

Từ 25.000.000 - đến 30.000.000

Cử nhân
Việt Nam
* Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh
Chứng chỉ/Khóa học khác: 
- Bằng C Anh văn 
- Chứng chỉ “Beer and Draft Beer prodution” 
- Chứng chỉ “ Cocktail competition” 
- Chứng chỉ “Guest total satisfaction” 
- Chứng chỉ “Amazing the Guest” 
- Chứng chỉ “Hotel hospitality”.
- Chứng chỉ quản lý điêu hành khách sạn o EU đào tạo
Chứng chỉ Computer

Gợi ý ứng viên tương tự