Thông tin ứng viên


Trần Thị Tuyết

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
01 Nguyễn Cao, Thanh Khê - Sinh ngày: 08/05/1992
 Lượt xem: 16  Cập nhật ngày: 16/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên


Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Bất động sản

Từ 7.000.000 - đến 20.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự