Thông tin ứng viên


Trương Thanh Duy

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 21/05/1996
 Lượt xem: 119  Cập nhật ngày: 07/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


IT

Trung cấp

3 năm

Công nghệ thông tin

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Hoc Vĩnh Tiến
( 20/09/2019 - 31/05/2022 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Kỹ thuật sửa chữa máy tính mạng IT

Gợi ý ứng viên tương tự