Thông tin ứng viên


Hồ Kinh Tuấn Kiệt

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
37 Lê Lai, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng - Sinh ngày: 02/09/1976
 Lượt xem: 18  Cập nhật ngày: 04/11/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Giám đốc/Quản lý

Đại học

Trên 5 năm

Kinh doanh, bán hàng
• Quản trị, điều hành toàn diện mọi hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đảm bảo tính hiệu quả, sự tăng tưởng về thị trường, thị phần tại thành phố Đà Nẵng
• Xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động của Chi nhánh theo định hướng Tổng công ty.
• Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu KPI, kiểm soát thực hiện việc kinh doanh ô tô theo từng thương hiệu, kinh doanh dịch vụ sửa chữa và các ngành kinh doanh khác (bảo hiểm, tín dụng...) đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.
• Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty.
• Chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá, báo cáo dự án xây dựng Showroom & nhà xưởng tại thị trường Đà Nẵng (SR Kia-Mazda Liên Chiểu, SR Kia-Mazda Phạm Văn Đồng, SR Du lịch Thanh Khê).
• Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty.
• Thiết lập và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành tại địa phương sở tại.
• Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam.
• Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước

Ô tô Thaco Trường Hải - Chi nhánh Đà Nẵng
( 01/03/2005 - 01/05/2020 )

Giám đốc, tổng giám đốc

Giám đốc, tổng giám đốc

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Quản lý điều hành

Từ 25.000.000 - đến 30.000.000

• Quản trị tài chính: Nắm vững các chỉ số tài chính (quản trị dòng tiền, hàng tồn, tỷ suất sinh lợi, vòng quay tài sản,…)
• Quản trị dự án: Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án
• Quản trị nhân sự: Dẫn dắt và tạo động lực cho nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá.
• Khai thác và phát triển thị trường mới, dự án mới tại thị trường khu vực
• Có mối quan hệ tốt với các lãnh đạo sở ban ngành, địa phương, xử lý tình huống, thuyết trình tốt.
• Có kỹ năng tổ chức chương trình, hội nghị lớn.
• Có khả năng truyền cảm hứng cho nhân viên, xây dựng môi trường tập thể, văn hóa, đoàn kết.

Gợi ý ứng viên tương tự