Thông tin ứng viên


Mai Xuân Lộc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 19/02/1998
 Lượt xem: 84  Cập nhật ngày: 30/10/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư xây dựng

Đại học

1 năm

Xây dựng

Công ty Xây dựng Quang Dũng
( 01/05/2022 - 25/10/2022 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Xây dựng

Từ 10.000.000 - đến 12.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự