Thông tin ứng viên


Lê Minh Hải Long

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 25/10/1999
 Lượt xem: 25  Cập nhật ngày: 07/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV - Lê Minh Hải Long - Nhân viên môi trường

Kỹ sư

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Môi trường

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Tin học văn phòng: trung cấp
Auto CAD: trung cấp
Tiếng Anh: sơ cấp

Gợi ý ứng viên tương tự