Thông tin ứng viên


Trần Nguyễn Hà Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
20 Ca Văn Thỉnh - Sinh ngày: 12/08/1999
 Lượt xem: 41  Cập nhật ngày: 07/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Chuyên viên kinh doanh

Đại học

1 năm
Chọn cấp bậc mong muốn

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Kinh doanh, bán hàng

Từ 1.000.000 - đến 1.000.000

Làm việc nhóm , giao tiếp

Gợi ý ứng viên tương tự