Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Yến Nhi

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
BÌNH KÌ, HÒA QUÝ, NGŨ HÀNH SƠN, ĐÀ NẴNG - Sinh ngày: 01/01/1994
 Lượt xem: 38  Cập nhật ngày: 05/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên kinh doanh

Đại học

5 năm
Kỹ sư

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Môi trường

Từ 10.000.000 - đến 10.000.000

Gợi ý ứng viên tương tự