Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Thuỳ Hải

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 13/03/2022
 Lượt xem: 26  Cập nhật ngày: 05/05/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


CV - Nguyễn Thị Thuỳ Hải - Cử nhân Môi trường

Đại học

1 năm
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Hoá chất, sinh học

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Hoà đồng, có năng lực thực hiện, giải quyết công việc theo đội nhóm.
- Trao dồi, học tập phát triển bản thân, từng bước xây dựng phong cá cá nhân trong công việc.

Gợi ý ứng viên tương tự