Thông tin ứng viên


Dương Thị Thanh

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
36 Phạm Như Xương - Sinh ngày: 06/06/1988
 Lượt xem: 160  Cập nhật ngày: 25/04/2022
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Bán hàng

Đại học

5 năm

Nhân sự
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Uỷ ban nhân dân phường
( 01/03/2010 - 01/11/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Nhân sự

Từ 3.000.000 - đến 5.000.000

Làm việc nhóm, bán hàng

Gợi ý ứng viên tương tự