Thông tin ứng viên


Phú hòa

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 20/04/1997
 Lượt xem: 23  Cập nhật ngày: 12/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Admin hành chính

Đại học

2 năm
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Hành chính văn phòng

Từ 6.000.000 - đến 10.000.000

Thành thạo các phần mềm microsoft office
Tiếng anh giai tiếp ổn
Cử nhân công nghệ sinh học

Gợi ý ứng viên tương tự