Thông tin ứng viên


Phan Hoàng Nhi

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 18/10/1999
 Lượt xem: 18  Cập nhật ngày: 08/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Phiên dịch viên, Nhân viên văn phòng

Đại học

1 năm
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Dịch vụ

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

- Tư duy logic và giải quyết vấn đề linh hoạt .
- Kỹ năng giao tiếp .
- Quản lý thời gian .
- Làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập hiệu
quả .
- Chịu được áp lực và khối lượng công việc lớn

Gợi ý ứng viên tương tự