Thông tin ứng viên


Lê Tấn Lý

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 31/10/1996
 Lượt xem: 33  Cập nhật ngày: 05/07/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Tư Vấn Chứng Khoán

Đại học

3 năm

Kinh doanh, bán hàng
Tôi làm việc tại công ty SuntoryPepsiCo trong thời gian 3 năm ở vị trí, Giám sát kinh doanh. Quản lí 5 nhân viên bán hàng.
Ở vai trò quản lí, tôi rèn luyện được rất nhiều kĩ năng mềm, hỗ trợ tôi trong thời gian làm việc.

Ngoài ra, tôi là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán từ tháng 1/2019, tôi đã học và tìm hiểu rất nhiều về thị trường chứng khoán VN, tôi cảm thấy cực kì yêu thích và muốn làm việc lâu dài trong thị trường tài chính.

Suntory PepsiCo
( 01/07/2018 - 31/05/2021 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Ngân hàng, tài chính

Từ 9.000.000 - đến 12.000.000

Bán hàng, Thuyết trình, Phân tích, Leader.

Gợi ý ứng viên tương tự