Thông tin ứng viên


Trần Thị Minh Anh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 13/06/1999
 Lượt xem: 35  Cập nhật ngày: 29/06/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Giao dịch viên ngân hàng


Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Hành chính văn phòng

Từ 6.000.000 - đến 10.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự