Thông tin ứng viên


NGUYỄN KHÁNH LY

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Phước Mỹ - Sơn Trà - Đà Nẵng - Sinh ngày: 04/05/1996
 Lượt xem: 29  Cập nhật ngày: 27/03/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Pháp chế


Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Luật, pháp lý

Từ 5.000.000 - đến 8.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự