Thông tin ứng viên


Trương Trọng Minh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
H127/16-K82-Nguyễn Lương Bằng - Sinh ngày: 28/01/1997
 Lượt xem: 58  Cập nhật ngày: 23/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư xây dựng

Đại học

1 năm

Xây dựng
- Khảo sát, đo đạc hiện trường.
- Tính toán, bóc tách khối lượng.
- Lập hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát.
- Lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
- Bảo vệ kết quả với chủ đầu tư.

Trung tâm Cầu đường Đà Nẵng
( 23/02/2021 - 23/02/2021 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Xây dựng

Từ 8.000.000 - đến 14.000.000

Thành thạo tin học văn phòng
Sử dụng tốt phần mềm AutoCad, ADS Civil, Revit, Photoshop, Sketchup,...
Có kỹ năng làm việc độc lập
Biết lắng nghe, có tinh thần trách nhiệm cao

Gợi ý ứng viên tương tự