Thông tin ứng viên


Phan Sỹ Nguyên

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 12/03/1990
 Lượt xem: 45  Cập nhật ngày: 23/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Trợ Lý Kinh Doanh


Cố vấn, giám sát

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Dịch vụ

Từ 12.000.000 - đến 20.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự