Thông tin ứng viên


Lê Thị Kim Chung

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
K17/H09/11 Đà Sơn, Liên Chiểu, Đà Nẵng - Sinh ngày: 01/01/1994
 Lượt xem: 28  Cập nhật ngày: 21/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên hành chính


Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Hành chính văn phòng

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Chưa cập nhật

Gợi ý ứng viên tương tự