Thông tin ứng viên


Huỳnh Xuân Trung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Xã Cẩm Thanh - thành phố Hội An- tỉnh Quảng Nam - Sinh ngày: 23/07/1995
 Lượt xem: 28  Cập nhật ngày: 18/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Kỹ Thuật

Đại học

Chọn kinh nghiệm làm việc
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Xây dựng

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

- Làm việc nhóm
- Quản lí thời gian
- Làm việc độc lập

Gợi ý ứng viên tương tự