Thông tin ứng viên


Cao Thị Thúy Liễu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật - Sinh ngày: 04/12/1995
 Lượt xem: 14  Cập nhật ngày: 18/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Trợ lý, phiên dịch

Đại học

2 năm

Ngoại ngữ, biên phiên dịch
Biên phiên dịch cho các chủ quản
Dịch tài liệu
Làm báo cáo
Theo dõi tình hình sản xuất
Các công việc văn phòng khác

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu
( 04/09/2018 - 29/03/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Từ 8.000.000 - đến 15.000.000

Giao tiếp bằng tiếng trung - HSK 5
Tin học văn phòng cơ bản

Gợi ý ứng viên tương tự