Thông tin ứng viên


Lê Thị Huyền

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Thành Phố Đà Nẵng - Sinh ngày: 12/12/1998
 Lượt xem: 35  Cập nhật ngày: 06/07/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


biên phiên dịch tiếng Trung

Đại học

1 năm

Ngoại ngữ, biên phiên dịch
biên phiên dịch hành chính cho công ty
phiên dịch các buổi họp công ty
xử lý giấy tở hành chính

công ty TNHH Kty Polaris Việt Nam
( 01/02/2020 - 02/04/2020 )

Nhân viên

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Ngoại ngữ, biên phiên dịch

Từ 8.000.000 - đến 10.000.000

tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng nghe nói đọc viết
thành thạo tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự