Thông tin ứng viên


Phạm Tiến Đạt

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
14 Văn Thánh 2- Hòa Hiệp Nam- Liên Chiểu - Sinh ngày: 09/05/1978
 Lượt xem: 101  Cập nhật ngày: 18/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kinh Doanh, Nhân sự

Đại học

Trên 5 năm

Xây dựng
Nhận thông tin công việc, xử lý thông tin công việc, phân công thahf viên trong
nhóm hòan thành công việc, chịu trách nhiệm trước BGĐ Cty, Họp giao ban,
họp thường kỳ cùng ban lãnh đạo Cty
Quản lý thiết bị, hồ sơ, vật tư thi công của nhóm.

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân CC
( 30/06/2011 - 30/04/2020 )

Trưởng phòng

Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

Từ 15.000.000 - đến 20.000.000

Làm việc độc lập, quản lý đội, nhóm, tổ và xử lý thông tin, công việc chính xác, hoàn
thành công việc nhanh chóng

Gợi ý ứng viên tương tự