Thông tin ứng viên


Lê thị my huyên

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
hoà châu - hoà vang thành phố đà nẵng - Sinh ngày: 17/04/1991
 Lượt xem: 115  Cập nhật ngày: 14/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


My huyên : Quản lí , gíam sát

Trung cấp

5 năm

Kinh doanh, bán hàng
Giám sát các hoạt động kinh doanh của cửa hàng.Kiểm tra và chấm điểm mọi quầy hàng của cơ sở về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm ,đồng phục và thái độ bán hàng của mọi nhân viên.hàng hoá trưng bầy đẹp mắt, thành phẩm có đạt yêu cầu và đúng quy định.kiểm tra các cơ sở vật chất tai quầy hàng sử dụng hợp lí và bảo quản tốt?Theo dõi ý kiến phản hồi của khách hàng trên trang.Lập biên bản đối với cả quản lí và nhân viên nếu vi phạm nội wuy và thái độ không chấp hành tốt. báo cáo và Đề xuất ý kiến để lập kế hoạch thay đổi mục tiêu.Làm báo cáo cuối ngày trên gg drive cho trưởng giám sát....

Cơ sở sản xuất Banh Mỳ Ba Hưng
( 02/02/2020 - 25/04/2020 )

Cố vấn, giám sát

Cố vấn, giám sát

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Kinh doanh, bán hàng

Từ 6.000.000 - đến 8.000.000

Quản lí và gíam sát tất cả các mảng kinh doanh về thời trang,chuỗi cửa hàng phân phối...✓✓

Gợi ý ứng viên tương tự